نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
طب سنتی ( ۶۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
آرتین طب ( ۲۴۸ )
ارجمند ( ۹۶ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۲۲۵۹ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۲۵۹ رکورد از ۵۱۰۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :فارماکولوژی
شماره راهنما :QV۱۸‭/‮الف‬۲۸۴ف ۱۳۹۵‬
پدیدآور :اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :فرهنگ فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
2.
کتاب
عنوان :تازه های فیزیوپاتولوژی تیروئید
شماره راهنما :‭WK ۲۰۲‬‭/ر۵۸۶ت ۱۳۹۳‬
پدیدآور :رضوانفر ، محمدرضا، ۱۳۴۶
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :مهر کتیبه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
3.
کتاب
عنوان :اندوکرینولوژی مبتنی بر شواهد
شماره راهنما :‭Wk ۱۴۰‬‭/‮الف‬۸۷۳ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :سلطانی ، اکبر ، نویسنده .
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :برای فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
4.
کتاب
عنوان :فرهنگ جدید پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی
شماره راهنما :‭W ۱۳‬‭/د ۷۵۲ ف ۱۳۸۵‬
پدیدآور :دورلند، ویلیام
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :رهنما
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
5.
کتاب
عنوان :خلاصه الحکمه
شماره راهنما :‭WB ۵۰/۱‬‭/ع ۷۴۷ خ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین بن محمد هادی
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :اسماعیلیان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
6.
کتاب
عنوان :روان شناسی اجتماعی ( نظریه ها ، مفاهیم و کاربرد ها)
شماره راهنما :‭BF ۳۸‬‭/ک۵۱۶ر ۱۳۸۸‬
پدیدآور :کریمی، یوسف
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :ارسباران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
7.
کتاب
عنوان :دایرة المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)
شماره راهنما :‭QV ۷۶۶‬‭/س ۶۵۱ د ۱۳۸۳‬
پدیدآور :سلطانی، ابوالقاسم
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
8.
کتاب
عنوان :دایرة المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)
شماره راهنما :‭QV ۷۱۵‬‭/س ۶۵۱ د ۱۳۸۳‬
پدیدآور :سلطانی، ابوالقاسم
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
9.
کتاب
عنوان :خلاصه الحکمه
شماره راهنما :‭WZ ۸۰/۵/۰۶‬‭/خ ۲۶۳ خ ۱۳۸۳‬
پدیدآور :خان قاجار قوانلو، زین‌العابدین
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :موسسه مطالعات تاریخ پزشکی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
10.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WI ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
11.
کتاب
عنوان :کالبدشناسی انسانی بالینی برای دانشجویان رشته های پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/م۳۱۸ک ۱۳۹۱‬
پدیدآور :محرری ، علیرضا، ۱۳۴۲-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :نوردانش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
12.
کتاب
عنوان :آناتومی گری ۲۰۱۰ برای دانشجویان
شماره راهنما :‭QS۴‬‭/د۵۲۲آ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :دریک ، ریچارد ال.، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۸-۱۳۹۱
ناشر :ابن سینا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
13.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WL ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-م، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
14.
کتاب
عنوان :کلیات آناتومی
شماره راهنما :‭QS۴‬‭/ک۶۶۲ ۱۳۹۳‬
پدیدآور :مهدیزاده ، مهدی ، نویسنده .
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :بابازاده : اشراقیه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
15.
کتاب
عنوان :درسنامه جامع علوم پایه پزشکی
شماره راهنما :‭W ۱۸‬‭/م۵۷۷د ۱۳۹۰‬
پدیدآور :مشفقی ، سعیدرضا، ۱۳۶۹-، گردآورنده
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :کتاب میر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
16.
کتاب
عنوان :گردشگری سلامت
شماره راهنما :‭W ۸۱‬‭/‮الف‬۹۷۳گ ۱۳۹۴‬
پدیدآور :ایزدی ، مرتضی، ۱۳۴۷-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه بقیه الله
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
17.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WJ ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :اجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
18.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WE ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
19.
کتاب
عنوان :آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری راس و ویلسون
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/و۸۲۱آ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :ووق ، آند، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :سالمی : جامعه نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
20.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-م
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :خسروی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو