نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Anatomy ( ۱۸ )
1.Medicine ( ۱۲ )
Pediatrics . ( ۷ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
Elsevier Saunders ( ۱۴۹ )
Mc Graw-Hill ( ۸۲ )
Elsevier, ( ۸۰ )
L.W.W ( ۲۴ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۹۶ رکورد از ۵۱۰۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
عنوان :Color atlas And Text of Clinical Medicine
شماره راهنما :‭R WB 17‬‭.F693c 1997‬
پدیدآور :Forbes , charles D.
تاریخ نشر :1997
ناشر :Mosby
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
2.
Latin Book
عنوان :Transesophageal Echocardiography
شماره راهنما :‭R WG 141.5.E2‬‭.T7717 1994‬
پدیدآور :I.Maurer , Gerald , editor .
تاریخ نشر :1994
ناشر :Mc GrawHill
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
3.
Latin Book
عنوان :Dorland's Illustrated Medical Dictionary
شماره راهنما :‭R W 13‬‭.D696 2003‬
پدیدآور :I.Dorland , William Alexander Newman , author
تاریخ نشر :2003
ناشر :Saunders
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
4.
Latin Book
عنوان :Cardiovascular Physiology Concepts
شماره راهنما :‭R WG 102‬‭.K63c 2005‬
پدیدآور :Klabunde , Richard E.
تاریخ نشر :2005
ناشر :L.W.W
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
5.
Latin Book
عنوان :RX remington Essentials of pharmaceutics
شماره راهنما :‭R QV 21.5‬‭.R388 2012‬
پدیدآور :Felton A.Linda ,editor.
تاریخ نشر :2012
ناشر :Phamaceutical press
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
6.
Latin Book
عنوان :Kaplan's Clinical Hypertension
شماره راهنما :‭WG 340‬‭.K17k 2015‬
پدیدآور :Kaplan , Norman M. , 1931-, author
تاریخ نشر :2015
ناشر :Wolter Kluwer
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
7.
Latin Book
عنوان :Kanski's Clinical Ophthalmology
شماره راهنما :‭WW 140‬‭.K16k 2016‬
پدیدآور :Kanski,Jack J.
تاریخ نشر :2016
ناشر :Elsevier Saunders
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
8.
Latin Book
عنوان :Andrew's Diseases of the Skin
شماره راهنما :‭WR 140‬‭.A566 2016‬
پدیدآور :James,William D.,editor
تاریخ نشر :2016
ناشر :Elsevier Saunders
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
9.
Latin Book
عنوان :diagnostic bronchescopy (a teaching manual)
شماره راهنما :‭WF 500‬‭S895d 1991‬
پدیدآور :stradling,peter
تاریخ نشر :1991
ناشر :churchill livingstone
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
10.
Latin Book
عنوان :Physioyherapy
شماره راهنما :‭WB 460‬‭.P578 1997‬
پدیدآور :I.French , Sally , editor .
تاریخ نشر :1997
ناشر :Butterworth-Heinemann
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
11.
Latin Book
عنوان :Diseases Of The Lung Radiologic And Pathologic Correlations
شماره راهنما :‭WF 600‬‭.D6108 2003‬
پدیدآور :I.Mullar , Nestor L. , author
تاریخ نشر :2003
ناشر :LWW
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
12.
Latin Book
عنوان :Physiotherapy For Respiratory And Cardiac Problems
شماره راهنما :‭WB 460‬‭.P578 1998‬
پدیدآور :I.Pryor , Jennifer , editor
تاریخ نشر :1998
ناشر :Charchill Livingstone
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
13.
Latin Book
عنوان :Clinical Management Of Infections in Immunocompromised Infants And Children
شماره راهنما :‭WC 195‬‭.C641 2001‬
پدیدآور :I.Patrick , Christian C. , editor
تاریخ نشر :2001
ناشر :Lippincott Williams & Wilkins
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
14.
Latin Book
عنوان :Infectious Disease
شماره راهنما :‭WC 100‬‭.B219i 2000‬
پدیدآور :Barbara A. Bannister
تاریخ نشر :2000
ناشر :Blackwell Science
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
15.
Latin Book
عنوان :Principles And Practice Of Clinical Mycology
شماره راهنما :‭WC 450‬‭.P954 1996‬
پدیدآور :I.kibbler , C.C. , editor
تاریخ نشر :1996
ناشر :John Wiley & Sons
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
16.
Latin Book
عنوان :Oxford Handbook Of Clinical Medicine
شماره راهنما :‭R W 13‬‭.O28 2004‬
پدیدآور :I.Longmore , Murray , editor
تاریخ نشر :2004
ناشر :Oxford University Press
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
17.
Latin Book
عنوان :Oxford Advanced Learner's Dictionary
شماره راهنما :‭R W 13‬‭.O98 2003‬
پدیدآور :I.Wehmeier , Sally , editor
تاریخ نشر :2003
ناشر :Oxford University
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
18.
Latin Book
عنوان :Murray & nadel's Textbook of Respiratory Medivine
شماره راهنما :‭WF 140‬‭.M981 2016‬
پدیدآور :Broaddas,V. Courtney,editor
تاریخ نشر :2016
ناشر :Elsevier saunders
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
19.
Latin Book
عنوان :Casarett and Doull's toxicology
شماره راهنما :‭QV 600‬‭.C334 2013‬
پدیدآور :Klaassen,Curtis D.
تاریخ نشر :2013
ناشر :McGrow-Hill
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
20.
Latin Book
عنوان :Goodman &Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics
شماره راهنما :‭QV 39‬‭.H641g 2014‬
پدیدآور :Hilal-Dundan,Randa
تاریخ نشر :2014
ناشر :McGrow-Hill Education
نوع ماده :Latin Book
[book]Latin Book
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو