نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
طب سنتی ( ۶۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
آرتین طب ( ۲۴۰ )
ارجمند ( ۹۵ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۳۰۱۵ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۰۱۵ رکورد از ۵۵۹۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :اندوکرینولوژی مبتنی بر شواهد
شماره راهنما :‭Wk ۱۴۰‬‭/‮الف‬۸۷۳ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :سلطانی ، اکبر ، نویسنده .
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :برای فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
2.
کتاب
عنوان :فرهنگ جدید پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی
شماره راهنما :‭W ۱۳‬‭/د ۷۵۲ ف ۱۳۸۵‬
پدیدآور :دورلند، ویلیام
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :رهنما
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
3.
کتاب
عنوان :خلاصه الحکمه
شماره راهنما :‭WB ۵۰/۱‬‭/ع ۷۴۷ خ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین بن محمد هادی
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :اسماعیلیان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
4.
کتاب
عنوان :روان شناسی اجتماعی ( نظریه ها ، مفاهیم و کاربرد ها)
شماره راهنما :‭BF ۳۸‬‭/ک۵۱۶ر ۱۳۸۸‬
پدیدآور :کریمی، یوسف
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :ارسباران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
5.
کتاب
عنوان :دایرة المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)
شماره راهنما :‭QV ۷۶۶‬‭/س ۶۵۱ د ۱۳۸۳‬
پدیدآور :سلطانی، ابوالقاسم
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
6.
کتاب
عنوان :دایرة المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)
شماره راهنما :‭QV ۷۱۵‬‭/س ۶۵۱ د ۱۳۸۳‬
پدیدآور :سلطانی، ابوالقاسم
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
7.
کتاب
عنوان :خلاصه الحکمه
شماره راهنما :‭WZ ۸۰/۵/۰۶‬‭/خ ۲۶۳ خ ۱۳۸۳‬
پدیدآور :خان قاجار قوانلو، زین‌العابدین
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :موسسه مطالعات تاریخ پزشکی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
8.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WI ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
9.
کتاب
عنوان :کالبدشناسی انسانی بالینی برای دانشجویان رشته های پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/م۳۱۸ک ۱۳۹۱‬
پدیدآور :محرری ، علیرضا، ۱۳۴۲-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :نوردانش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
10.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WL ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-م، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
11.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WJ ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :اجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
12.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭WE ۱۰۱‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :ارجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
13.
کتاب
عنوان :آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری راس و ویلسون
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/و۸۲۱آ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :ووق ، آند، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :سالمی : جامعه نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
14.
کتاب
عنوان :آناتومی سیستمیک اسنل
شماره راهنما :‭QS ۴‬‭/‮الف‬۵۳۸آ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :اسنل ، ریچارد اس.، ۱۹۲۵-م
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :خسروی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
15.
کتاب
عنوان :بافت شناسی جان کوئیرا ۲۰۱۰
شماره راهنما :‭QS ۵۰۴‬‭/م۵۷۱ب ۱۳۹۱‬
پدیدآور :مشر ، آنتونی ال.، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :ارجمند : نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
16.
کتاب
عنوان :پیامدهای روانی آسیب شنیداری
شماره راهنما :‭WV ۲۷۰‬‭/د۸۹۵پ ۱۳۹۴‬
پدیدآور :دیباج نیا ، پروین، ۱۳۴۲-، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :لوح محفوظ
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
17.
کتاب
عنوان :نکات برتر در نورولوژی
شماره راهنما :‭W ۱۸‬‭/‮الف‬ ۹۷۳ ن ۱۳۸۱‬
پدیدآور :ایزدی، مهدی
تاریخ نشر :۱۳۸۱
ناشر :پروانه دانش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
18.
کتاب
عنوان :طب در روانپزشکی
شماره راهنما :‭WM ۱۰۵‬‭/ظ۸۱ط ۱۳۸۸‬
پدیدآور :ظهیر الدین ، علیرضا، ۱۳۳۷
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :گوی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
19.
کتاب
عنوان :فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
شماره راهنما :‭QT ۱۰۴‬‭/‮ه‍‬۳۲۸ف ۱۳۹۱‬
پدیدآور :هال ، جان ادوارد، ۱۹۴۶-م، نویسنده
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :اشراقیه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
20.
کتاب
عنوان :نکات برتر در جراحی
شماره راهنما :‭W ۱۸‬‭/‮الف‬ ۹۷۳ ن ۱۳۸۲‬
پدیدآور :ایزدی، مهدی
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :پروانه دانش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشگاه ع.پ بقیه الله (عج)
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو